Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden

1. Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reservering en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties die worden verhuurd door CasaLasDunas Rental SL (verder CasaLasDunas).

2. Tussen Huurder en CasaLasDunas komt een overeenkomst tot stand op het moment dat CasaLasDunas de reservering aan u bevestigd heeft.

3. De overeenkomst verplicht de twee partijen om de bepalingen in de overeenkomst na te leven.

4. CasaLasDunas behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen te weigeren, dan wel hier speciale voorwaarde aan te stellen.

5. Het is de Huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met CasaLasDunas.

6. De accommodatie is uitsluitend bedoeld als vakantiewoning; permanente bewoning is niet toegestaan.

7. De huurperiode wordt aangegaan voor een bepaalde periode zoals vermeld in de huurbevestiging.

8. Huurder is aan CasaLasDunas verschuldigd de overeengekomen prijs, zoals vermeld in de bevestiging.

9. Alle prijzen zijn voor zover van toepassing inclusief IVA, tenzij anders vermeld.

10. De Huurder is behalve de huurprijs ook reserveringskosten en schoonmaakkosten verschuldigd.

11. De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst zoals vermeld op de bevestiging van de reservering vanaf 15.00uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek zoals vermeld in de bevestiging van reservering dient de accommodatie voor 10.00uur te zijn verlaten.

12. Bij aankomst wordt de Huurder ontvangen door een keyholder van CasaLasDunas. Deze zal de woning tonen en de nodige informatie geven. Huurder ontvangt van hem/haar de sleutels.

13. Bij vertrek zal de keyholder de woning inspecteren op eventuele gebreken of schades en daarna de sleutels van de woning in ontvangst nemen. Vertrek op afwijkende tijden kan alleen na overleg vooraf.

14. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud of voor het vervangen van zaken die tijdens het verblijf aan vervanging toe zijn, zal de Huurder zonder recht op een vergoeding toestaan dat tijdens het verblijf aan of in de accommodatie werkzaamheden worden uitgevoerd.

15. Huurder dient zich als een goede huisvader te gedragen.

16. De Huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen, keuken -en koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).

17. Huurder is niet toegestaan om enige veranderingen aan het pand of inboedel aan te brengen.

18. Huurder is verplicht om per omgaande breuk van servieswerk of andere schade te vervangen en voor vertrek door te geven aan CasaLasDunas.

19. Huurder is verantwoordelijk voor verlies van sleutels welke zijn overhandigd bij aanvang van de huur. Bij verlies van sleutels worden de kosten van nieuwe sloten en arbeidsloon met betrekking tot vervanging van de sloten doorberekend aan de Huurder. Huurder dient deze contant ter plaatse te betalen.

20. Als de Huurder zich buitensluit en CasaLasDunas met de reservesleutels moeten komen, bedragen de kosten hiervoor € 50,- die Huurder ter plekke contant dient te betalen. Als er een slotenmaker moet komen (als bijvoorbeeld de sleutels op de binnenkant van de deur steken) zijn de kosten ook voor de Huurder. Deze kosten dienen contant afgerekend te worden. De factuur hiervan kan meestal gedeclareerd worden bij de reisverzekering.

21. CasaLasDunas is niet verantwoordelijk voor uitval van elektrische apparaten.

22. Het is niet toegestaan om een elektrische auto op te laden met stroom van de huurwoning. De capaciteit van de stroomvoorziening in de woning is hier niet op berekend en kan daarbij ook brand veroorzaken.

23. Huurder verzekert zich ervan bij het verlaten van het huis het eventueel aanwezig zonnescherm in te draaien en het huis af te sluiten. Het wordt aangeraden de rolluiken of louvredeuren en - als aanwezig - hekwerk te sluiten indien men de woning verlaat.

24. CasaLasDunas is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inbraak/ verlies van persoonlijk eigendom.

25. Het is verboden om open vuur op het terras of tuin te maken in verband met brandgevaar. Huurder is niet toegestaan om geluidsdragers op een hoog volume te zetten zodat de directe omwonenden hier hinder van zouden kunnen ondervinden.

26. Huisdieren zijn alleen in bepaalde woningen toegestaan. Per verblijf wordt 100€ extra in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Honden zijn alleen toegestaan als ze geen directe overlast of gevaar bezorgen voor bewoners of bezoekers van de residentie. Ze dienen op het park aangelijnd te zijn.

27. Huurder is verplicht de huisregels van de urbanisatie na te leven, welke op het park aangegeven staan.

28. CasaLasDunas is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door Huurders opgelopen in of rond het huis of in het gemeenschappelijk zwembad.

29. CasaLasDunas is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of vergissingen in de beschrijving van accommodaties en binden CasaLasDunas niet.

30. Huisvuil dient in de containers die langs de weg staan te worden gedeponeerd.

31. Indien er in de accommodatie een WC broyeur als tweede toilet aanwezig is, mag hier alleen het speciale toiletpapier voor gebruikt worden dat aanwezig is. Hier mag absoluut geen normaal toiletpapier, geen doekjes, tampons, condooms etc. in gedeponeerd worden. Huurder krijgt hier bij de woning uitleg over. Als het toilet verstopt raakt door oneigenlijk gebruik, zijn de kosten voor de Huurder.

32. Bij einde van de huurperiode dienen de sleutels bij het sleuteladres te worden ingeleverd waarbij inspectie van het huis te allen tijde mogelijk is.

33. Betalingsvoorwaarden: 25% van het totale huurbedrag aanbetalen binnen 8 dagen na boeking/reservering. Restant van het boekingsbedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het verblijf voldaan te zijn. Bij boekingen binnen 6 weken voor aanvang van het verblijf dient het volledige huurbedrag te worden voldaan. De betaling dient per bank plaats te vinden. Het betalingsafschrift met de overeenkomst is uw reserveringsbevestiging.

34. Huurders worden geadviseerd om een annuleringsverzekering af te sluiten. Eventuele annulering dient altijd per omgaande schriftelijk te worden bevestigd.

35. Huurders dienen te beschikken over een persoonlijke WA-verzekering.

36. Annuleringsvoorwaarden: Kosteloos annuleren kan tot maximaal 72 uur (3 dagen) na het moment van boeken. Als een boeking wordt geannuleerd, dan wordt de aanbetaling binnen 14 dagen teruggestort indien die al is voldaan. Bij annulering tot 3 maanden voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%. Bij annulering van 3 maanden tot 2 maanden voor aankomstdatum bedragen de kosten 35%. Bij annulering van 2 maanden tot 1 maand voor aankomstdatum bedragen de kosten 60%. Bij annulering van 1 maanden tot 14 dagen voor aankomstdatum bedragen de kosten 80%. Bij annulering van 14 dagen tot de aankomstdatum bedragen de kosten 100%.

37. Bij vertrek van de woning dient Huurder het huis in goede en bezemschone staat achter te laten zodat de volgende Huurders - na de eindschoonmaak - de woning vanaf 15.00 uur kunnen betreden. Alleen de laatste was is inbegrepen in de kosten van de eindreiniging. Handdoeken en bedlinnen dienen op de laatste dag voor vertrek in de keuken/wasmachine te worden gedeponeerd. Als er meer was aanwezig is dan het aantal personen dat heeft verbleven, zijn de kosten € 10.- per extra was. Dit bedrag wordt met de borg verrekend.

38. De borgsom ontvangt Huurder retour na controle en een eventuele verrekening van schade, breuk of vermissing van goederen of niet het niet bezemschoon achterlaten van de woning Voor de terugbetaling van de borg dient CasaLasDunas te beschikken over het IBAN-nummer van de Huurder (staat in Spanje niet altijd automatisch vermeld op de bankafschriften).

39. CasaLasDunas heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, als bij de reservering persoonsgegevens van Huurders onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In dat geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

40. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor Spanje zijn vereist.

41. Volgens de Spaanse wet -en regelgeving is de Huurder verplicht om voorafgaand aan het verblijf identiteitsnummers te verschaffen van de Huurder en medegebruikers.

42. Als CasaLasDunas géén identiteitsnummers ontvangt, behoudt zij het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder een recht op restitutie voor de Huurder.

43. Op de tussen CasaLasDunas en de Huurder gesloten overeenkomst is het Spaanse recht van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden Bij annulering tot 3 maanden voor aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%. Bij annulering van 3 maanden tot 2 maanden voor aankomstdatum bedragen de kosten 35%. Bij annulering van 2 maanden tot 1 maanden voor aankomstdatum bedragen de kosten 60%. Bij annulering van 1 maanden tot 14 dagen voor aankomstdatum bedragen de kosten 80%. Bij annulering tot 14 dagen tot de aankomstdatum bedragen de kosten 100%.

Bij vertrek van de woning Wij verzoeken u het huis in goede en bezem schone staat achter te laten zodat de volgende huurders, na onze schoonmaak, het huis vanaf 15.00 uur kunnen betrekken. Denk aan uw reisbescheiden. Alleen de laatste was is inbegrepen in de kosten van de eindreiniging, handdoeken en bedlinnen dienen op de laatste dag voor vertrek in de keuken/wasmachine te worden gedeponeerd. Als er meer was aanwezig is dan het aantal personen dat heeft verbleven, zijn de kosten 10.00 euro per extra was. Dit bedrag wordt met de borg verrekend.

De borgsom De borgsom ontvangt u retour na controle en eventuele verrekening van schade, breuk of vermissing van goederen of niet schoon achtergelaten hebben van de woning Voor de terugbetaling van de Borg, zouden we graag uw IBAN-nummer willen hebben. Dit staat niet altijd automatische vermeld op de afschriften die wij van onze bank krijgen.

Aanleveren gegevens Wij verzoeken uw ID of paspoort plus IBAN en tenaamstelling van de rekening voor vertrek te mailen naar holiday@casalasdunas.com


Kopen
Huren
WhatsApp