Sjukvård

Hur kan jag övervintra i Spanien eller emigrera till Spanien på ett hälsosamt sätt? Du kanske är en av många som just nu går runt med tanken på att emigrera till Spanien eller övervintra där, och undrar hur vården är ordnad i Spanien.

Sjukvård i Spanien

Sjukvård kan vara ett hinder för att emigrera till Spanien, särskilt om du är sjuk eller i behov av vård, men generellt sett är vården i Spanien minst lika bra som i Storbritannien. Eftersom många saker är olika organiserade i Spanien är det så även inom hälso- och sjukvården. Och det tar lite tid att vänja sig vid! För att hjälpa dig med detta erbjuder CasaLasDunas dig som (potentiell) kund nödvändig information och om du väljer att emigrera till Spanien kan CasaLasDunas ge vägledning och förmedling inom vården. Informationen vi hjälper dig med kommer att täcka följande ämnen:

 • Sjukvård i Spanien i allmänhet
 • Vad ska man göra i konkreta situationer?
 • Hur kan jag få en försäkring och vad har jag rätt till?

I Spanien finns det en tydlig åtskillnad mellan den statliga hälsovården som tillhandahålls av regeringen och privat hälsovård. Det finns statliga sjukhus, statliga äldreboenden, statliga allmänläkare etc. och det finns även privata sjukhus, privata äldreboenden, privata allmänläkare, privata tandläkare m.m.

 1. Statlig sjukvård: den spanska sjukförsäkringskassan
  Om du bor i Spanien och du är folkbokförd på din bostadsort (den så kallade empadronamiento) har du rätt till statlig hälsovård som tillhandahålls av Seguridad Social. Du har då rätt till allmänläkare på allmänläkarposten (Centro Salud) på din bostadsort och du är utpekad till ett statligt sjukhus i din region (om du vill kan du välja läkare från en allmänläkaretjänst på en annan kommun eller gå till ett statligt sjukhus i en annan region). Hemtjänst faller också under Seguridad Social i Spanien.
 2. Privat sjukvård
  Utöver din sjukförsäkring kan du alltid välja en privat sjukförsäkring i Spanien. Du har då rätt till en privat allmänläkare och i de flesta fall kan du uppsöka ett privat sjukhus som du väljer. Den stora fördelen med privat sjukvård är att du alltid kan vända dig till en allmänläkare som talar engelska eller är engelska och på privata sjukhus har du alltid en tolk till ditt förfogande. En nackdel är att din privata försäkring inte ersätter läkemedel och att du är beroende av Seguridad Social för detta. Sjukvården i den spanska sjukkassan och den privata sjukvården är på samma nivå. Du behöver verkligen inte oroa dig för det. Vårdorganisationen kan vara annorlunda i den spanska sjukkassan: något mindre serviceinriktad och är mer förenklad.

Vad ska man göra i konkreta situationer?

Din flytt till Spanien

Om du har bestämt dig för att flytta till Spanien är det viktigt att vidta följande åtgärder:

 • Informera din förmåns- eller pensionsmyndighet om din flytt;
 • Informera din nuvarande sjukförsäkring så snart du vet datumet när du flyttar;
 • Registrera dig i folkbokföringen i den kommun där du bor i Spanien;
 • Registrera dig i Seguridad Social;
 • Vid behov, ansök om privat sjukförsäkring;
 • Ansök om ditt vårdkort på det lokala Centro Salud;
 • Om du inte får någon förmån eller pension från Storbritannien behöver du givetvis inte informera dessa myndigheter (även om det alltid är viktigt att din pensionsfond har din nuvarande adress i Spanien).

När du bor permanent i Spanien

Om du ska bo permanent i Spanien måste du ansöka om faciliteterna hos Seguridad Social i Spanien. Du kan eventuellt lägga till ytterligare försäkring via en spansk privat sjukförsäkring. Från det ögonblick du bor i Spanien kommer din förmåns- eller pensionsmyndighet i Storbritannien att dra av ett bidrag från din förmån eller pension. Detta är i allmänhet mindre än de premier du har betalat fram till den tidpunkten. Om du inte får någon förmån eller pension från Storbritannien dras premierna för den spanska sjukkassan från din spanska lön (om du arbetar i Spanien) eller spanska förmåner. Nedan kan du se i ett antal konkreta situationer som du kan hävda.

Du behöver en läkare

Gå sedan direkt till din lokala husläkare (Centro Salud). I de större kommunerna är det alltid öppet (24 timmar om dygnet) och om inte hänvisas du till en grannkommun. Precis som i Storbritannien spelar din husläkare en roll vid remissen till sjukhuset. Du tar alltid med dig ditt vårdkort för legitimation. Om du får utskrivna läkemedel skrivs receptet ut på grön blankett (om du är under 65 år). Du betalar då till apotekaren 40 % av läkemedelskostnaderna. Är du äldre än 65 år får du ett recept på röd blankett. I så fall är läkemedlen gratis för dig.

Du kommer att remitteras till ett sjukhus

Om din allmänläkare remitterar dig till ett sjukhus måste du gå till det statliga sjukhuset i din region. Din läkare kommer att tala om för dig vilket sjukhus det är. Du registrerar dig också med ditt sjukförsäkringskort på det sjukhuset. Tala med din läkare om du hellre vill besöka ett annat statligt sjukhus.

Du har en nödsituation

Du checkar in direkt med ditt sjukvårdskort vid första hjälpen på statens sjukhus. Om du ringer ambulans, ange att du är medlem i Seguridad Social och att du vill hamna på ett statligt sjukhus. Spanien har två typer av ambulanser: (1) traumaambulansen med en läkare närvarande vid allvarliga olyckor eller störningar och (2) ambulansen med endast en förare som transporterar dig till sjukhuset i stabilt tillstånd. Om du ringer ambulans i en allvarlig situation, försök alltid förmedla allvaret på ett bra sätt!

Du behöver en sjukgymnast eller tandläkare

I Spanien är en sjukgymnast eller tandläkare inte försäkrad i sjukkassan. Du måste alltså betala detta själv eller teckna en privat sjukförsäkring för detta.

Du behöver hemtjänst

Sedan den 1 januari 2007 har du rätt till hemtjänst av en statlig institution i Spanien genom den spanska sjukkassan. Praxis är dock ännu inte på plats för att implementera den tillhörande nya lagen (La Ley de la Dependencia), vilket gör att du kan behöva vänta ganska länge innan du blir indikerad och kan få hemtjänst. Precis som i Storbritannien finns det ett system för indikation och brådska: människor som behöver det mest får vård först. Tyvärr finns det fortfarande ett allmänt kapacitetsproblem i Spanien (det finns inte tillräckligt med personal).

Du måste vara intagen på ett vård- eller omsorgsboende

Även här har du rätt till intagning på ett (statligt) äldreboende. Vårdhem finns inte i Spanien. Det är vanligt att man blir intagen på ett äldreboende bara om man inte längre har någon som tar hand om en och om man verkligen behöver äldreboende. Om intagningen är akut finns det alltid en plats åt dig, men då har du inget att säga till om på vilket äldreboende. Precis som med hemtjänst är det möjligt att du har tur och att Seguridad Social hänvisar dig till ett privat äldreboende, eftersom de har gjort överenskommelser med dig. Det finns ingen möjlighet att försäkra dig privat för intagning på ett privat äldreboende. Så anta att du väljer intagning på ett privat äldreboende måste du betala de kostnaderna själv.

Om du bor tillfälligt i Spanien (vinter)

Om du bara vistas i Spanien några månader per år, förblir du helt enkelt försäkrad för sjukvårdskostnader av din nuvarande sjukförsäkring (förutom om du börjar arbeta i Spanien). Innan du åker till Spanien, läs noggrant igenom försäkringsvillkoren för din sjukförsäkring och kontakta din sjukförsäkring, för det är bra att veta vad du ska göra när du behöver en läkare eller är inlagd på sjukhus. Ansök om det europeiska försäkringskortet från din försäkringsgivare innan du åker till Spanien. Med detta är du säker på vård (via Seguridad Social). En (löpande) reseförsäkring är verkligen inte en onödig lyx (eftersom ett sjukförsäkringsbolag i vissa fall ersätter mindre än de kostnader som uppstår i Spanien). Så du har alltid två alternativ: till en statlig institution eller läkare (ersättning baserad på avtalet med hjälp av ditt europeiska försäkringskort) eller till en privat institution eller läkare (ersättning baserad på din nuvarande sjukförsäkring)

Behöver du en läkare?

Gå direkt till en lokal (statlig) allmänläkarepost (Centro Salud) eller besök en privat allmänläkare. I de flesta fall är det bättre att besöka en privatläkare, eftersom han till exempel talar engelska med dig. I vissa - akuta - fall går det bättre och snabbare att besöka läkarposten på din bostadsort. Om du besöker en privat läkare kan du behöva betala konsultationen. I de flesta fall kan du deklarera räkningen som du får från denna läkare hos din sjukförsäkring.

Remitteras du till sjukhus?

Om du hänvisas till ett sjukhus, välj ett privat sjukhus nära dig. Om du bara konsulterar en specialist kommer du att bli ombedd att betala kostnaderna för den konsultationen omedelbart. Återigen kan du deklarera räkningen du får för detta hos din nuvarande sjukförsäkring. Om du behöver bli antagen kommer du att bli tillfrågad om dina försäkringshandlingar. I många fall kommer du att bli ombedd att betala en deposition. Så snart sjukhuset har fått en ekonomisk garanti från din nuvarande sjukförsäkring kan du återkräva din deposition. I så fall behöver du inte betala något mer för din vistelse på sjukhuset. I ett begränsat antal fall fick du en sjukförsäkring i Storbritannien som ersätter kostnaderna för sjukhusvistelse utomlands och inte till sjukhuset. I så fall måste du först själv betala kostnaderna för din antagning i Spanien. Så kontrollera alltid vilken typ av försäkring du har innan du åker utomlands och om du är osäker kontakta alltid din försäkringsgivare för att försäkra dig om vad du ska göra vid sjukvård i Spanien.

Du har en nödsituation

Återigen måste du väga upp hur brådskande det är. Vilket sjukhus ska du till? Gärna till ett privat sjukhus, men om problemet är mycket akut och ett statligt sjukhus ligger närmare, går man hellre till det statliga sjukhuset. I ett antal fall kommer du även att bli ombedd att betala en deposition vid akutinläggning. Som tur är gäller det inte alla privata sjukhus.

Du behöver en sjukgymnast eller tandläkare

Beroende på din nuvarande sjukförsäkring kan du begära kostnaderna du betalat för din sjukgymnast eller tandläkare i Spanien från din sjukförsäkring i Storbritannien. Vänligen informera dig också innan din avresa till Spanien.

Du behöver hemtjänst

Du kan kontakta en privat hemtjänst. I de flesta fall drar inte Försäkringsbanken (SVB) din lagstadgade personliga avgift från din förmån eller pension om du är bosatt utomlands. Detta kommer omedelbart att dras av från kostnaderna som ersätts till hemvårdsinstitutionen i Spanien och de kommer att be dig att betala ditt lagstadgade personliga bidrag till dem.

Du måste vara intagen på ett vård- eller omsorgsboende

I det här fallet kan du vända dig till ett privat vård- eller äldreboende. I detta fall är den ekonomiska avräkningen densamma som för hemtjänst. Du betalar ditt lagstadgade personliga bidrag direkt till institutionen i Spanien.

Hur kan jag teckna försäkring i Spanien och vad har jag rätt till?

Om du inte är nöjd med sjukförsäkringen i Spanien kan du överväga en privat sjukförsäkring i Spanien. Att teckna en privat sjukförsäkring i Spanien har naturligtvis också många fördelar: du kan alltid kontakta en läkare som talar ditt språk eller har en tolk och i allmänhet är sjukvården i det statliga och privata systemet densamma, men den service du får som patient inom privat sjukvård alltid är mycket bättre än inom statlig sjukvård. I Spanien kan du välja bland ett stort antal privata sjukförsäkringsbolag. Många försäkringsbolag erbjuder en försäkring som är speciellt avsedd för utlänningar. Läs dock försäkringsvillkoren noggrant, eftersom förmånerna inte alltid gäller dig. Alla försäkringsvillkor kan ses på den relevanta försäkringsgivarens webbplats. Tyvärr i många fall endast tillgänglig på spanska och mängden text gör det inte lättare. Det finns ett antal saker att tänka på när du väljer ett särskilt sjukförsäkringsbolag:

 • Vill du att din försäkringsgivare ska göra upp direkt med din terapeut eller sjukhus?
 • Vill du ha total frihet när du väljer sjukhus eller läkare?
 • Vill du ha väntetid för behandling eller inte?

Privata sjukförsäkringsbolag i Spanien - liksom i Storbritannien - har ungefär två typer av försäkringar, nämligen en (1) återbetalningspolicy och en (2) en naturaförsäkring. I händelse av en återbetalningspolicy betalar du för din konsultation, behandling eller intagning och försäkringsgivaren betalar tillbaka de uppkomna kostnaderna på basis av originalfakturor. Med en naturaförsäkring kommer din läkare, läkare eller sjukhus omedelbart att reglera kostnaderna med din försäkringsgivare utan att du har något med det att göra. Nästan alla försäkringsbolag ger dig friheten att själv välja läkare, terapeut eller sjukhus. Hos många försäkringsgivare kan du också välja en så kallad 'cuadro médico': det vill säga att försäkringsgivaren har ett avtal med ett antal läkare och sjukhus som du kan välja mellan. I det senare fallet betalar du mindre premie! Tyvärr går det inte att försäkra dig idag och boka tid för behandling imorgon. I nästan alla fall finns en så kallad väntetid. Förutom i nödfall, förstås; då blir du hjälpt i alla fall. När du väljer privat sjukförsäkring är det lämpligt att jämföra väntetiderna. Utöver ovanstående jämför du naturligtvis på pris, ersättningar, naturaförmåner och andra viktiga försäkringsvillkor. Det är också viktigt att veta att inget privat spanskt sjukförsäkringsbolag ersätter läkemedel, förutom de som tillhandahålls under din sjukhusvistelse. Du kan alltid kontakta Seguridad Social, den spanska sjukkassan, för dina mediciner. Detta är en svår bieffekt av försäkringssystemet i Spanien. När allt kommer omkring bör du besöka din husläkare i Centro Salud på din bostadsort med din privata läkares ordination. Särskilt om det handlar om dyra mediciner kommer denna läkare att ställa frågor om nödvändigheten och eventuellt anse att en undersökning på ett statligt sjukhus är nödvändig. Men i de flesta fall är detta inte nödvändigt.

Spa och saltsjöar

Det är nu ett faktum att den spanska livsmiljön är hälsosammare än i de nordeuropeiska länderna. Stressen och den blöta kylan eller det fuktiga klimatet har negativa effekter på reumatiker.

En av tio: En av tio européer lider i större eller mindre utsträckning av reumatism. Utan att gå in på alltför mycket medicinska detaljer om reumatiska sjukdomar vill vi nämna följande; Reumatiker får regelbundet en smärtattack varje år, vilket är otänkbart för många av oss, vid god hälsa. Ett stort antal av dem tar då nödvändigtvis steget till läkaren för att dämpa smärtan. Vi talar också av erfarenhet här och kan bekräfta att klimatet på södra Costa Blanca är den bästa medicin som för närvarande finns för reumatiker på grund av den höga salthalten i luften.

Spa och saltsjöar: Det finns spa, belägna vid saltsjöarna, speciellt för reumatiker, där expertvägledning finns tillgänglig. Det finns fall då läkaren ger ett remissbrev till Bad Bramstedt Spa. Överväg kanske att hyra ett semesterhus i det här området först och upplev själv vad klimatet gör med dig.