Конфіденційність

1. ДАНІ КОНТРОЛЕРА

Назва компанії: Casa Las Dunas - La Mata SL (перед цим «Компанія» або «Контролер»). CIF: B54257340 Адреса: Avenida Londres 1A, Local 2, Centro Com. Plaza Sierra Castilla 03177, La Marina-San Fulgencio Номер телефону: +34 965 724 489 Електронна пошта для зв’язку щодо захисту даних: info@casalasdunas.com

1.1. Чинні нормативні акти

Нашу політику конфіденційності розроблено відповідно до нормативних актів « Reglamento General de Protección de Datos de la UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de April de 2016» у сфері захисту фізичних осіб щодо на обробку персональних даних і вільний рух таких даних і який скасовує положення «Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)», і який не суперечить вищезазначеному регламенту положеннями іспанська законодавча база щодо захисту персональних даних.

Надаючи нам свої дані, ви заявляєте, що прочитали та знаєте цю політику конфіденційності, даючи безпомилкову та чітку згоду на обробку ваших персональних даних відповідно до цілей та умов, викладених у ній.

Компанія може змінити цю політику конфіденційності, щоб адаптувати її до нового законодавства, прецедентного права чи тлумачення Іспанського агентства із захисту даних (la Agencia Española de Protección de Datos). Ці умови конфіденційності можуть бути доповнені офіційним повідомленням, політикою щодо файлів cookie та загальними положеннями та умовами, зібраними, де це застосовно, для певних продуктів або послуг, якщо такий доступ передбачає спеціальність захисту персональних даних.

1.2. Спеціаліст із захисту даних

Компанія не має уповноваженої особи із захисту даних.

2. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Обробка ваших персональних даних, яку ми здійснюємо, має такі цілі:

- Надавати вам інформацію про продукти та послуги, які пропонує наша компанія та описані на цьому веб-сайті, що може призвести до того, що ви залучите професіоналів у сфері брокерських послуг з нерухомості.

- Укладання контракту на наші послуги шляхом прийняття відповідного бюджету/замовлення та/або підписання комерційного контракту.

- Інформувати вас електронною поштою та/або поштою про новини та оновлення щодо нашої організації, а також про оновлення нашого каталогу продуктів і послуг.

- Управління користувачами веб-сайту та, у відповідних випадках, активація та керування реєстрацією в якості користувача в зарезервованій області веб-сайту.

- Направлення запитів на інформацію, пропозицій і претензій від зацікавлених осіб для їх управління та вирішення.

- Інформувати вас за допомогою електронних засобів або мобільних пристроїв про будь-яку інформацію, яка може вас зацікавити.

- Управління розсилкою розсилки користувачам, які на неї підписалися.

2.1. Термін зберігання ваших даних

Персональні дані зберігатимуться лише протягом обґрунтовано необхідного періоду, беручи до уваги необхідність відповісти на запитання, що виникають, або вирішити проблеми, внести покращення, активувати послуги та відповідати вимогам чинного законодавства. Це означає, що персональні дані можуть зберігатися протягом розумного періоду, навіть після того, як зацікавлена сторона припинила використовувати веб-сайт.

У разі підписок ми зберігаємо ваші персональні дані з моменту, коли ви даєте нам свою згоду, доки ви її не відкликаєте або не подасте запит на обмеження обробки. У таких випадках ми зберігатимемо ваші дані протягом періодів, передбачених законодавством.

3. ЛЕГІТИМАЦІЯ ТА ЗІБРАНІ ДАНІ

Законність обробки ваших даних — це чітка згода, надана позитивною та підтверджуючою дією (заповніть відповідну форму та поставте прапорець у полі згоди цієї політики), коли ви надаєте нам свої персональні дані.

3.1. Згода на обробку ваших даних

Правова основа обробки персональних даних користувачів і/або клієнтів міститься в пунктах a), b) і c) під номером 1 статті 6 Регламенту (ЄС) 2016/679 від 27 квітня.

- Користувач і / або клієнт прямо погодився на описані цілі, які вимагають обробки даних користувача і / або клієнта, а також, у контексті договірних або переддоговірних відносин, для виконання їх запиту на інформацію та /або виконання послуг.

- Користувач і/або клієнт дав чітку згоду за допомогою позитивної та підтверджувальної дії (заповніть відповідну форму та відзначте поле згоди цієї політики) під час надання своїх персональних даних.

3.2. Категорії даних

Зібрані дані належать до категорії ідентифікаційних даних, таких як: ім’я та прізвище, телефон, поштова адреса, компанія, електронна пошта, а також IP-адреса, з якої ви отримуєте доступ до форми збору даних.

4. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

У рамках нашого зобов’язання гарантувати безпеку та конфіденційність ваших персональних даних ми повідомляємо, що були вжиті необхідні технічні та організаційні заходи для забезпечення безпеки персональних даних і запобігання зміні, втраті, обробці або несанкціонованому доступу, беручи до уваги враховувати сучасний рівень, характер даних, що зберігаються, і ризики, яким вони піддаються, відповідно до статті 32 RGPD EU 679/2016.

5. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

Передача даних або міжнародна передача ваших даних не передбачається, за винятком випадків, дозволених податковим, комерційним і телекомунікаційним законодавством, а також у випадках, коли цього вимагає судовий орган.

6. ПРАВА КОРИСТУВАЧА

Будь-яка зацікавлена сторона має право отримати підтвердження того, чи ми обробляємо персональні дані, що стосуються її, чи ні. Зацікавлені особи мають право на доступ до своїх особистих даних і вимагати виправлення неточних даних або, у відповідних випадках, видалення, коли, серед іншого, дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані. За певних обставин зацікавлені сторони можуть вимагати обмеження обробки їхніх даних, якщо ми зберігаємо їх лише для здійснення або захисту претензій. З причин, пов’язаних із їхньою конкретною ситуацією, зацікавлені сторони можуть заперечити проти обробки їхніх даних. Контролер файлу припинить обробку даних, за винятком вагомих законних причин або здійснення чи захисту можливих претензій.

Відповідно до чинного законодавства ви маєте такі права: право вимагати доступу до своїх персональних даних, право вимагати виправлення або видалення, право вимагати обмеження обробки, право заперечувати проти обробки, право на дані перенесення, а також відкликати надану згоду.

6.1. Як я можу реалізувати свої права?

Для реалізації своїх прав необхідно зв’язатися з відповідальною особою та запросити відповідну форму для реалізації обраного права. За бажанням ви можете звернутися до компетентного наглядового органу для отримання додаткової інформації про свої права. Контактна інформація для здійснення ваших прав: номер телефону +34 965 724 489 та адреса електронної пошти: info@casalasdunas.com. Не забудьте додати копію документа, за допомогою якого ми можемо вас ідентифікувати.

7. ЗГОДА НА НАДСИЛАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

Так само, відповідно до положень Закону 34/2002 від 11 липня про послуги інформаційного суспільства та електронну комерцію, заповнюючи форму збору даних і встановлюючи відмітку у відповідній графі «Я приймаю надсилання електронних повідомлень», ви чітко погоджуєтесь на надсилання інформації про Компанію на вашу електронну адресу, телефон, факс або інший електронний засіб.


WhatsApp