Hoe kan ik mijn woning verhuren?

Hoe kan ik mijn woning verhuren?
5 mei 2022

In steeds meer steden, regio’s en zelfs landen is het net als in België en Nederland verboden om huizen voor korte termijn te verhuren. In bijvoorbeeld Spanje is tegenwoordig in de meeste toeristische regio’s een verhuurlicentie verplicht, In Oostenrijk mogen huizen met residentiële bestemming (Hauptwohnsitz) niet toeristisch verhuurd worden. En het Hooggerechtshof in Portugal heeft afgelopen week een uitspraak gedaan met verstrekkende gevolgen.

Sinds 21 april 2022 kan vanwege de unanieme beslissing van bijna 30 rechters in het Hooggerechtshof* geen enkele vastgoedeigenaar een woning ‘bestemd voor bewoning’ binnen het AL-regime (alojamentos local) in Portugal toeristisch verhuren, ook niet als hij daarvoor een vergunning heeft en vol zit met boekingen voor de toekomst.

Een raadsheer-rechter die een door Público aangehaalde stemverklaring aflegde, Rijo Ferreira, voerde aan dat de beslissing mogelijk niet naar behoren is ‘gewogen’ met de ‘gevolgen van de vaste jurisprudentie’, wat zou kunnen leiden tot ‘een lawine van procedures’ en een ‘aanzienlijke verstoring door een sector van economische activiteit niet te verwaarlozen’.

Als mensen niet legaal appartementen kunnen verhuren die ze te goeder trouw hebben gekocht voor dit soort 'investeringen', kunnen ze er goed voor kiezen om ze illegaal te verhuren - wat betekent dat de staat honderdduizenden, zo niet miljoenen euro's aan belastinginkomsten kan verliezen.

Vastgoedinvesteerders zijn al jaren actief op de huizenmarkt tot grote ergernis van beleidsbepalers, maar ook (door)starters op de woningmarkt. We moeten hierbij wel duidelijk onderscheid maken tussen recreatiewoningen en residentiele woningen voor (semi)permanent verblijf. Rob Smulders namens Mondi: “Als belangenbehartiger adviseer en begeleid ik frequent persoonlijk leden met de aankoop van vastgoed in het buitenland en zeer regelmatig ontstaat de dialoog dat de woning wel aangekocht kan worden, maar niet gebruik mag worden volgens het beoogde aankoopmotief. Als het motief is om de woning vooral te gebruiken als tweede (t)huis, terwijl deze toeristisch verhuurd moet worden, dan zullen complicaties niet uitblijven na aankoop. De aankoop van een tweede (t)huis in een residentiele wijk wordt ook steeds minder vaak geaccepteerd. De druk onder lokale bewoners op (gemeentelijke) beleidsbepalers wordt groter. Aspirant-kopers moeten gewezen worden op de risico’s en mogelijke consequenties om uiteindelijk toch tot een weloverwogen aankoopbeslissing te kunnen komen. Daar bieden we onze leden bijvoorbeeld een juridische quickscan voor.

Als een woning wordt aangekocht in een residentiële wijk, dan mag deze in steeds meer landen bijvoorbeeld weer niet gebruikt worden om toeristisch te verhuren of als tweede woning, uitzonderingen daargelaten.

Hoe dan wel verhuren!

Hans van Let, directeur CasaLasDunas: "In Spanje is het verplicht gesteld over een verhuurlicentie te beschikken. Deze vergunning is alleen van toepassing bij korte termijn verhuur. Bij verhuur op lange termijn is geen licentie nodig. De wetgeving in Spanje verandert dagelijks. Ons team volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Wij beschikken over een eigen verhuurorganisatie en hebben er zelf belang bij de aangekochte woning te gaan verhuren. Daarom zullen wij alleen die woningen aanbevelen welke over een verhuurlicentie beschikken of aan te vragen zijn. CasaLasDunas is op de hoogte van de gebieden of steden waar wel of geen verhuurlicenties worden afgegeven.

Ook belangrijk is dat, zoals eerder vermeld, de wetten kunnen veranderen. Soms worden er blokkades opgelegd bij het afgeven van een verhuurlicentie en soms worden weer deuren geopend. Dit alles verandert per gemeente. Indien er dus geen verhuurlicentie wordt afgegeven voor de korte termijn is het wel mogelijk de woning op lange termijn basis te verhuren. Deze lange termijnverhuurcontracten moeten goed juridisch getoetst worden.

Er zijn steeds meer jongere investeerders die op deze manier een tweede woning aankopen. Een goede belegging voor later en tussentijds plezier beleven aan eigen gebruik en een stukje direct rendement uit de verhuuropbrengst en later ook bij de verkoop van de woning.

Laat u zich niet verlijden door uitspraken als 'deze woning is geen probleem te verhuren'."

Gemeentelijke handhaving op toeristische verhuur is uitgebreid
Sinds de opkomst van websites zoals Airbnb en Booking.com worden er steeds meer woningen voor toeristisch gebruik particulier verhuurd. Er was nog weinig toezicht en regulering op toeristische verhuur van woonruimte. De Wet toeristische verhuur van woonruimte geeft gemeenten meer mogelijkheden om te sturen op toeristische verhuur.

bron:mondi.nl


Houd me op de hoogte